Tin tức

Dây chuyền đúc thanh vàng

Dây chuyền đúc thanh vàng

  • Thanh vàng đúc được làm như thế nào?

    Thanh vàng đúc được làm như thế nào?

    Thanh vàng đúc Thanh vàng đúc thường được sản xuất từ ​​các thanh vàng đúc đã được cán đến một độ dày đồng nhất.Tóm lại, các thanh đúc cán được đục lỗ để tạo ra các khoảng trống với trọng lượng yêu cầu và ...
    Đọc thêm