Tin tức

Dòng đúc trang sức bạch kim

Dòng đúc trang sức bạch kim

  • Làm thế nào để đúc trang sức bạch kim?

    Làm thế nào để đúc trang sức bạch kim?

    Đúc bạch kim được thực hiện bằng cách sử dụng một quy trình nhiều bước liên quan đến thiết bị chuyên dụng và kiến ​​thức rộng lớn về cách các kim loại quý, như bạch kim, tan chảy.Quá trình đúc bạch kim liên quan đến các bước sau: mô hình sáp & chuẩn bị đúc.Diễn viên trang sức bạch kim ...
    Đọc thêm